คืออะไร

แก๊สธรรมชาติเหลว

LNG คือ แก๊สธรรมชาติเหลวหรือเรียกว่าแก๊ส LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งกำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในการขับเคลื่อนยานพาหนะ นอกจากนี้แก๊ส LNG จะผลิตโดยการทำให้แก๊สธรรมชาติเย็นลงถึง -160°C และจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว กระบวนการนี้ช่วยลดปริมาตรของแก๊สได้ถึง 600 เท่า ทำให้การขนส่งและการจัดเก็บได้ง่ายและประหยัดต้นทุนมากขึ้น

แก๊ส LNG เพื่อป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ 

แก๊ส LNG ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกระยะไกล ยานพาหนะที่ใช้แก๊ส LNG จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ LNG ซึ่งคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลในแง่ของสมรรถนะและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ LNG จะปล่อยมลพิษน้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอย่างมาก ทำให้แก๊ส LNG เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากกว่า

ข้อดีหลักอย่างหนึ่งในการใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ คือ ระยะในการขับขี่ที่ไกลกว่า อีกทั้งแก๊ส LNG ยังมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าแก๊สธรรมชาติอัด (CNG) ซึ่งหมายความว่าสามารถขับได้ไกลกว่าและนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกในระยะทางไกล และความสามารถในการขับระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันถือเป็นสิ่งสำคัญ

เปรียบเทียบระหว่าง LNG, CNG, LPG

เปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 1 MMBTU

Fuel comparison

นอกจากระยะการขับขี่ที่ไกลกว่าแล้ว แก๊ส LNG ยังปล่อยมลพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ และนอกจากนี้แก๊ส LNG ยังปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคน้อยกว่าน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศ ทำให้เป็นทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืนกว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

การบริการแก๊ส LNG, บริษัทและองค์กรหลายแห่งมองหาการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้นการบริการแก๊ส LNG แบบครบวงจรจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สถานีเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานของแก๊ส LNG กำลังได้รับการพัฒนาทั่วประเทศ ทำให้หมู่ยานพาหนะเปลี่ยนไปใช้แก๊ส LNG ได้ง่ายและคุ้มค่ามากขึ้น

การบริการแก๊ส LNG, ยังสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้แก๊ส LNG เพื่อขับเคลื่อนรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร หรือแม้แต่เรือเดินทะเล ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้กับงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย

โดยรวมแล้ว LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย และประหยัดต้นทุน ซึ่งกำลังถูกใช้มากขึ้นในการขับเคลื่อนยานพาหนะ รวมถึงรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LNG จะมีระยะการขับขี่ที่ไกลกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซิน ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า นอกจากนี้มีบริษัทและองค์กรจำนวนมากขึ้นที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น ดังนั้นการบริการแก๊ส LNG แบบครบวงจรจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหามากขึ้น

เปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อระยะทาง

การบริการและการจัดหาเกี่ยวกับแก๊ส LNG

  • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคฟรีสำหรับผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LNG
  • จัดเตรียมแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้า
  • ให้บริการออกแบบและงานวิศวกรรมจนแล้วเสร็จ
  • ให้บริการปรับแต่งขนาดถังและการทำไอระเหย (Vaporization) ให้เหมาะกับลูกค้า

 

*ประเภทถังบรรจุแก๊สสำหรับจัดเก็บ (Storage Cylinder Type)
*ประเภทถังบรรจุแก๊สเหลวทนแรงดันสำหรับจัดเก็บ (Micro Bulk Type)
*ประเภทถังบรรจุแก๊สเหลวสำหรับจัดเก็บ (Storage Bulk Type)

  • จัดหาแก๊ส LNG ให้กับลูกค้าโดยรถบรรทุก ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
  • แก๊ส LNG กับการประยุกต์ใช้กับระบบใช้ความเย็น (Cold Utilization System)
  • ออกแบบและสร้างสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าความร้อนและความเย็นในกระบวนการเดียว (Tri-generation System)

บริษัทที่ทำโครงการ LNG กับเรา

LNG project