คืออะไร

คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตเป็นวิธีสำหรับบุคคลและธุรกิจในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วยการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เมื่อคุณซื้อคาร์บอนเครดิตเท่ากับว่าคุณกำลังให้เงินสนับสนุนโครงการที่ลดหรือขจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น พลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ การปลูกป่า หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ การลงทุนในคาร์บอนเครดิต คุณไม่เพียงแค่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ถือเป็นเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-win Situation) สำหรับทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนมากขึ้น คาร์บอนเครดิตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลและธุรกิจในการจัดการและสร้างความแตกต่าง ดังนั้นทำไมถึงไม่เริ่มต้นเสียแต่วันนี้และเข้าร่วมขบวนการที่กำลังเติบโตของผู้คนที่กำลังทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นกันล่ะ

 

Carbon Credit_info

การเติบโตของคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 คาร์บอนเครดิตได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทและบุคคลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในปีพ.ศ.2563 ตลาดคาร์บอนทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 215 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเรื่อยๆในปีต่อๆไป อีกทั้งหลายประเทศได้นำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาใช้ เช่น ภาษีคาร์บอนหรือระบบที่จำกัดปริมาณแล้วแลกเปลี่ยนแก๊ส (Cap-And-Trade) เพื่อจูงใจให้ลดการปล่อยมลพิษและสร้างความต้องการใช้คาร์บอนเครดิตมากขึ้น

 

Carbon Credit_trade

นอกจากนี้ การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ยังมีบทบาทในการเติบโตของคาร์บอนเครดิตในปีพ.ศ.2563 เนื่องจากบริษัทและบุคคลต่างๆ ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น หลายบริษัทประกาศเป้าหมายอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการทำให้เป็นกลางทางคาร์บอนหรือเป็นศูนย์ซึ่งกำหนดให้ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถกำจัดได้

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจก็มีส่วนทำให้คาร์บอนเครดิตเติบโตเช่นกัน บุคคลและบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเลือกซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ทำเช่นนั้นก็ตาม

โดยรวมแล้ว การเติบโตของคาร์บอนเครดิตตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 เป็นแนวโน้มเชิงบวก เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความตระหนักและความมุ่งมั่นที่มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ