นิวเจน


บริการด้านแก๊ส LNG แบบครบวงจร

ชีวิตที่ดีกว่า ,โลกที่ดีกว่า ,ความยั่งยืนที่ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานสีเขียว

นิวเจน


บริการด้านแก๊ส LNG แบบครบวงจร

ชีวิตที่ดีกว่า ,โลกที่ดีกว่า ,ความยั่งยืนที่ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานสีเขียว

นิวเจน


บริการด้านแก๊ส LNG แบบครบวงจร

ชีวิตที่ดีกว่า ,โลกที่ดีกว่า ,ความยั่งยืนที่ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานสีเขียว
Previous
Next

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิวเจน อีเนอจี้ โซลูชั่น จำกัด

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษเพื่อความยั่งยืนทางนวัตกรรมและคุณภาพที่ดี และในขณะเดียวกันก็มอบประโยชน์ให้กับลูกค้าด้วยการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในที่สุด

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

NGE logo

ISO 9001:2015

การจำหน่าย บริการ และติดตั้งสำหรับรถดัดแปลง LNG

ข้อดีของ LNG

คุ้มค่าการลงทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย

เทรนด์ราคาเชื้อเพลิงต่ำและคงที่
สร้างผลกำไรระยะยาวเหนือเชื้อเพลิงอื่นๆ

รักษ์โลก

แก๊ส LNG ลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 25%
ไม่มีฝุ่น PM 2.5,
ลดสาร VOCs, SO2 และ NOx ได้เป็นอย่างมาก

มีความปลอดภัยต่อชีวิต

มีความปลอดภัยต่อชีวิต
เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
สามารถใช้ได้กับยานพาหนะ
อุปกรณ์ และทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด